Khu đô thị Lideco

-Hợp đồng số: 57/2011/HĐKT/NMN-TDT

-Ký: Giữa nhà máy nhôm Đông Anh và công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT

-Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống cửa vách khung nhôm kính

-Địa điểm: Thị trấn trạm trôi-Hoài Đức-Hà Nội