Tòa nhà 17 tầng

-Hợp đồng số: 73B HĐTC/TDT/NMN

-Ký: Giữa nhà máy nhôm Đông Anh và công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT

-Hạng mục: Lắp đặt hoàn thiện cửa, vách khung nhôm kính