Chung cư Lĩnh Nam

- Địa chỉ:   Ba Hàng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

- Hạng mục: Gia công và lắp dựng cửa Nhôm , vách kính.

- Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 22