Trụ sở Viettel Nghệ An

-Hợp đồng số: 2010/2012/HĐGC/TDT-ĐA

-Ký: Giữa nhà máy nhôm Đông Anh và Công ty CP đầu tư sản xuất và xây lắp TDT

-Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ vách kính, vách cường lực, mặt tiền  dự án tòa nhà Viettel Nghệ An

-Địa điểm: Tòa nhà Viettel Ngệ An-Tỉnh Nghệ An